AKTUALNOŚCI

We would like to  inform you that the deadline for the EFIC Maribor Pain School – for Cancer Pain Treatment and Palliative Care is approaching.
Location               :Maribor, Slovenia
Date                    : 17-21 May 2015
Program               : see attached document
The deadline  is Monday 19 January 2015.

> EFIC Pain Schools         >EFIC Fellowschip  

Dear Pain Specialists
Please find below links to some meetings of interest in 2014/2015:
Best regards,
Ciaran
Mr Ciaran Wazir
On behalf of the Organising Committees
www.painandneuromodulationlondon.com
Szanowni Państwo,
w załącznikach przesyłam nowe broszury dot bólu neuropatycznego. Na razie w j. angielskim, ale będą również tłumaczone na j. polski i wówczas dostępne będą zarówno na stronie IASP, EFIC jak i PTBB.
Łącze pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
Kraków
Central Neuropathic Pain
Epidemiology of Neuropathic Pain
Paintfull HIV - Associated Sensory Neuropathy
Mechanisms of Neuropathic Pain
What Is Neuropathic Pain?
 
 Apel samorządu lekarskiego o skuteczne zwalczanie bólu

Ultrasound for Regional Anaesthesia
Advanced Workshop
29-30 September 2014
Web: www.paincongress.org
E-mail: ciaranwazir@gmail.com
Chairmen: Dr Andrzej Krol, Dr Luc Tielens

4th International Multidisciplinary Pain Congress
Eindhoven, The Netherlands
Web: www.paincongress.org
E-mail: ciaranwazir@gmail.com
Organising Committee: Dr Kenneth van Tilburg, Dr Teodor Goroszeniuk

2nd Joint Meeting of Argentinian & Polish Neuromodulation Societies
*Official Meeting of International Neuromodulation Society
Mendoza, Argentinia
13 October 2014
Web: www.painandneuromodulationmendoza.com
E-mail:
ciaranwazir@gmail.com
Organisers: Dr Juan Carlos Andreani, Dr Fabian Piedimonte, Dr Teodor Goroszeniuk

 
2. Międzynarodowy Kongres Medyczny
KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE
w Białymstoku
Profesor Barbara Bień, profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis, doktor Barbara Gryglewska, profesor Tomasz Guzik oraz doktor Tomasz Tomasik zapraszają do udziału w  2. Międzynarodowym Kongresie Medycznym KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE. Dwudniowe obrady odbędą się w dniach 10-11 października 2014 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
Temat przewodni Kongresu nabiera szczególnego znaczenia w dobie przyspieszonego starzenia się polskiej i europejskiej populacji. Mimo nieuchronności tego procesu pojawiają się dowody na możliwości pozytywnego modyfikowania starzenia i pomyślnego przeżycia osób najstarszych.
Program naukowy niezmiennie obfitować będzie w wystąpienia wybitnych praktyków z kraju i zagranicy gwarantując wysoki poziom naukowy spotkania. Nowością tegorocznej edycji Kongresu będzie Sesja plakatowa, do której gorąco Państwa zachęcamy. Planujemy również organizację Sesji "Okrągłego Stołu", w której zaproszeni do dyskusji eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie, co czynić, by w Polsce można było starzeć się pomyślnie. Uczestnictwo w debacie potwierdzili już m.in. Senator R.P. Mieczysław Augustyn oraz Jurek Owsiak.  Do debaty zasiądą również:  Dr Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Koalicji „Na Pomoc Niesamodzielnym” oraz Profesor Michał Myśliwiec , Przewodniczący Komisji Ds. Starzenia PAN.
Kongres KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE jest unikalną platformą dyskusji specjalistów z obszaru medycyny rodzinnej, interny, geriatrii i neurologii. Od 2012 roku  integruje lekarzy wielu specjalizacji medycznych dzięki swojej interdyscyplinarności.
Rejestracja na Kongres poprzez formularz internetowy na stronie:
 Szanowni Państwo,
przekazuję artykuł Prof. Hansa Kressa.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB                
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
> zob. treść listu
Szanowni Państwo,
 
w związku z tym , iż ostatnio pojawiło się wiele pytań o numer konta i wysokość składki rocznej PTBB podaję dane wo wpłat poniżej:
.
POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA BÓLU
Bank Zachodni WBK S.A. O / Tychy
87 1090 1652 0000 0000 6400 9560
.
Składka roczna wynosi 50,- zł
.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB             
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu  informuję, iż z dniem 11.04.2014 nawiązaliśmy współpracę z Wydawnictwem Index Copernicus International Sp. z o.o. w zakresie kontynuacji wydawania czasopisma „Ból”. Redaktorem Naczelnym Czasopisma „Ból” nadal pozostaje Prof. Barbara Przewłocka, a adres Redakcji nie uległ zmianie.
Zarząd, jak i Redaktor Naczelna - Prof. Przewłocka, zwracają się z prośbą do Państwa o nadsyłanie prac oryginalnych, prac kazuistycznych, poglądowych do publikacji w czasopiśmie "Ból".
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB              
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
.

Pismo prof. Jana Dobrogowskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, do Ministra Zdrowia, zawierające poparcie dla kampanii na rzecz popularyzacji wiedzy na temat zasad skutecznej terapii bólu wśród lekarzy różnych specjalności

>> treść pisma

.
Szanowni Państwo,
przesyłam informację o możliwości uzyskania grantu finansowego na badania w dziedzinie medycyny bólu.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
>> plakat
 
Szanowni Państwo,
poniżej załączam wiadomość przypominającą o zbliżającym się terminie składania wniosków o EFIC Pain Schools i staże zagraniczne w ramach EFIC.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
 

Podstawowy program nauczania medycyny bólu
dla europejskich szkół medycznych

 
Sekcja Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego
Towarzystwa Badania Bólu
zaprasza na 2-dniową konferencję 28 i 29 listopada 2014 r.


 Kwartalnik BÓL - nowe wydanie

18 Międzynarodowy Zjazd PTAiIT

Pismo Prezesa PTBB, prof. Jana Dobrogowskiego do Pana Szymona Chrostowskiego, Prezesa Koalicji na rzecz Walki Z Bólem
 

33rd Annual ESREA  Congress 2014
Seville, Spain, September 3-6, 2014


Chronic Pain in Europe
 This petition  was published by Pain Alliance Europe on Jan 13, 2014
We urge European politicians to include chronic pain and the role of chronic pain as a priority in all current and future reviews and framework programs on chronic diseasesPolskie Towarzystwo Badania Bólu w sprawie publikacji nt. lecznictwa przeciwbólowego


THE LONDON PAIN FORUM will be returning to Hotel Village Montana, Tignes, France on 19-24 January 2014 for the next "Advances in Pain Medicine" Annual Winter Symposium. The LPF will be running a 6 day programme of expert presentations, discussions and workshops in the breath-taking French Alps. An international faculty will be joining us from UK, Switzerland, France, Germany, Austria, The Netherlands, USA and New Zealand.  To register for the symposium, please visit the 
ONLINE REGISTRATION PAGE.  For any further information, e-mail: ciaranwazir@gmail.com
 >>> 

 I international Caparica Conference on Fibromyalgia – September 1, 2, 3
 2014

 

 

Szanowni Państwo,

dla przypomnienia zbliża się termin składania aplikacji na kursy EFIC. Jak widać z załączonego maila nadal są wolne miejsca.
 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
Kraków
Dear All,

Please note that we are reaching the deadline of 1st June for applications to both EFIC International Pain Schools with an EFIC Grant.

More information on the EFIC Pain Schools can be found on our website:

As you know there is a maximum of 15 applicants per school, unfortunately we have not yet reached our maximum. Therefore we would like to encourage you to sent us applications for both EFIC Internation Pain Schools. Please find attached the application form.
Kind regards,

Sarah Darley

EFIC Assistant


> Application form EFIC International Pain School


Call for Fellowship 2014

Welcome to the II International Symposium of the Iberian Section of World Institute of Pain

English version of the SIP 2013 Press Release announcing the SIP Focus Groups taking place in Brussels on 14-15 May.
The press release you can also find online on the SIP website: http://www.sip-platform.eu/sip-2013.html

Szanowni Państwo,

Inicjatywa "Global Year against Pain" jest po raz pierwszy prowadzona wspólnie przez IASP i EFIC,  w tym roku dotyczy bólu trzewnego, dlatego zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej IASP, gdzie dostępne są już tłumaczenia w
j. polskim materiałów informacyjnych dotyczących wielu aspektów bólu trzewnego:

Łączę pozdrowienia
dr Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB

 

Join the 32nd Annual European Society of Regional Anaesthesia Congress (ESRA 2013), which will be held in Glasgow UK, September 4-7, 2013. We invite you to join us in this exciting event which will explore the latest research findings and clinical developments in Regional Anaesthesia. With over 1000 practitioners, researchers, and experts in the fields of Anaesthesia, this is your opportunity to participate and network with colleagues from all over the world in an unparalleled exchange of new and practical knowledge on Regional Anaesthesia.


  


Zarząd PTBB
na swoim posiedzeniu w dniu 12.12.12 poparł postanowienia zamieszczone w projekcie zmian Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich:
 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu zdecydowanie popiera zmiany w projekcie Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.12.260) , w szczególności zmiany w paragrafie 10, odnoszące się do sposobu wydawania leków o kategorii dostępności "Rpw" i rezygnacji z obowiązujących dotychczas różowych recept z wtórnikiem.
 
Prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Prezes
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
 
Stanowisko powyższe przekazano na ręce Artura Fałka, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ oraz Grzegorza Rychwalskiego, Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w tym samym Departamencie. 

Na stronie informacyjnej Ministerstwa Zdrowia zamieszczono projekt Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich (Dz.U.12.260). - termin zgłaszania uwag upływa 13 grudnia 2012.
W uzasadnieniu do ww rozporządzenia czytamy, m. in.:

Ze względu na liczne postulaty dotyczące likwidacji koloru różowego, w tym m. in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którym charakteryzują się recepty, na których wystawiane są leki o kategorii dostępności „Rpw”. Ministerstwo Zdrowia ze względu na ich stygmatyzujący charakter postanowiło zmienić je na kolor biały. W tym celu został wprowadzony załącznik nr 7 do rozporządzenia określający wzór druku recepty na leki o kategorii dostępności „Rpw”, który zawiera jedynie oznaczenie „Rpw”. Wprowadzenie tej zmiany ma za zadanie odróżnienie recepty wystawionej na leki o tej kategorii dostępności od wzoru recepty z załącznika nr 6. Oznaczenie „Rpw” wynika również z konieczności specjalnego oznakowania takiej recepty, który to obowiązek wynika z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W projekcie zrezygnowano również z wtórników oraz druków) ścisłego zarachowania, które dotychczas zostawały u lekarza. Ministerstwo Zdrowia uznało, że w związku z tym, że zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U.06.169.1216 z późn. zm.) wystawianie recepty na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową należy odnotować w dokumentacji medycznej to dodatkowe pozostawianie wtórników oraz rozliczanie się z druków jest niepotrzebnym zabiegiem biurokratycznym.


W § 11 rozporządzenia wprowadzono zmianę dotyczącą leków zawierających substancje psychotropowe grupy III-P, IV-P oraz leki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Niniejsze leki nie muszą już być przepisywane na recepcie odpowiadającej wzorowi z załącznika nr 6 do rozporządzenia. W związku z tym, że niewielka liczba tych leków jest refundowanych, niepotrzebnym jest aby recepta zawierała unikalny numer identyfikujący. Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje z apteki na podstawie recept innych niż specjalnie oznakowane albo zapotrzebowań mogą być wydawane produkty lecznicze zawierające środki odurzające grupy II-N oraz substancje psychotropowe grup III-P i IV-P.


Pismo Prezesa PTBB do Ministerstwa Zdrowia w sprawie niezbędnych elementów badania podstawowego i innych czynności wykonywanych w trakcie porady specjalistycznej w zakresie badania bólu
Szanowny Pan
Piotr Warczyński
Dyrektor Departamentu
Organizacji Ochrony Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
 
Szanowny Panie Dyrektorze,
 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2012 roku ( MZ-OZG-078-29473-1/DM/12) przesyłam propozycje uwzględniające niezbędne elementy badania podstawowego i określenie innych czynności wykonywanych w czasie udzielania porady specjalistycznej w zakresie leczenia bólu (wraz z załącznikiem).

Z poważaniem
 
Prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Prezes
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

LIST PREZESA PTBB, PROF. JANA DOBROGOWSKIEGO DO MINISTRA ZROWIA 
zawierajacy protest PTBB w sprawie zmian drasycznie niekorzystnych dla pacjenta cierpiacego z powodu bólu nowotworowego i nienowotworowego


LIST PREZESA PTBB, PROF. JANA DOBROGOWSKIEGO DO REDAKCJI "SŁUŻBY ZDROWIA"