AKTUALNOŚCISzanowni Państwo,

W dniu 7 stycznia br odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w trakcie którego zostały podjęte istotne uchwały:
  • podjęto uchwałę o pokryciu kosztów opłaty zjazdowej na Konferencję EFIC w dniach 2-6.09.2015 w Wiedniu dla dwóch członków PTBB. Warunkiem uzyskania dofinansowania z PTBB  jest zgłoszenie pracy w formie posterowej na ww konferencję . Termin zgłaszania streszczeń prezentacji posterowych upływa w dniu 25 lutego 2015.

Termin aplikacji o dofinansowanie z PTBB upływa z dniem 30 kwietnia 2015.
  • zgodnie ze statutem PTBB członkostwo w PTBB wygasa automatycznie po dwóch latach niepłacenia składek - podjęto uchwałę, iż brak opłaconej składki za lata 2010 i 2011  powoduje wygaśnięcie członkostwa w PTBB.
Opłata członkowska za rok 2015 wynosi 50 zł.
Poniżej podaję numer konta do wpłat :
POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA BÓLU
Bank Zachodni WBK S.A. O / Tychy
87 1090 1652 0000 0000 6400 9560

Łączę pozdrowienia
Dr Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM

Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

Sprawozdanie z Zimowej Szkoły Bólu Nowotworowego ‘Winter Cancer Pain School’

Liverpool 4-7 listopad 2014


We would like to  inform you that the deadline for the EFIC Maribor Pain School – for Cancer Pain Treatment and Palliative Care is approaching.
Location               :Maribor, Slovenia
Date                    : 17-21 May 2015
Program               : see attached document
The deadline  is Monday 19 January 2015.

> EFIC Pain Schools         >EFIC Fellowschip                                         > Maribor Pain School - PROGRAM

Dear Pain Specialists
Please find below links to some meetings of interest in 2014/2015:
Best regards,
Ciaran
Mr Ciaran Wazir
On behalf of the Organising Committees
www.painandneuromodulationlondon.com
Szanowni Państwo,
w załącznikach przesyłam nowe broszury dot bólu neuropatycznego. Na razie w j. angielskim, ale będą również tłumaczone na j. polski i wówczas dostępne będą zarówno na stronie IASP, EFIC jak i PTBB.
Łącze pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
Kraków
Central Neuropathic Pain
Epidemiology of Neuropathic Pain
Paintfull HIV - Associated Sensory Neuropathy
Mechanisms of Neuropathic Pain
What Is Neuropathic Pain?
 
 
 Apel samorządu lekarskiego o skuteczne zwalczanie bólu

Ultrasound for Regional Anaesthesia
Advanced Workshop
29-30 September 2014
Web: www.paincongress.org
E-mail: ciaranwazir@gmail.com
Chairmen: Dr Andrzej Krol, Dr Luc Tielens

4th International Multidisciplinary Pain Congress
Eindhoven, The Netherlands
Web: www.paincongress.org
E-mail: ciaranwazir@gmail.com
Organising Committee: Dr Kenneth van Tilburg, Dr Teodor Goroszeniuk

2nd Joint Meeting of Argentinian & Polish Neuromodulation Societies
*Official Meeting of International Neuromodulation Society
Mendoza, Argentinia
13 October 2014
Web: www.painandneuromodulationmendoza.com
E-mail:
ciaranwazir@gmail.com
Organisers: Dr Juan Carlos Andreani, Dr Fabian Piedimonte, Dr Teodor Goroszeniuk

 
2. Międzynarodowy Kongres Medyczny
KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE
w Białymstoku
Profesor Barbara Bień, profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis, doktor Barbara Gryglewska, profesor Tomasz Guzik oraz doktor Tomasz Tomasik zapraszają do udziału w  2. Międzynarodowym Kongresie Medycznym KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE. Dwudniowe obrady odbędą się w dniach 10-11 października 2014 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
Temat przewodni Kongresu nabiera szczególnego znaczenia w dobie przyspieszonego starzenia się polskiej i europejskiej populacji. Mimo nieuchronności tego procesu pojawiają się dowody na możliwości pozytywnego modyfikowania starzenia i pomyślnego przeżycia osób najstarszych.
Program naukowy niezmiennie obfitować będzie w wystąpienia wybitnych praktyków z kraju i zagranicy gwarantując wysoki poziom naukowy spotkania. Nowością tegorocznej edycji Kongresu będzie Sesja plakatowa, do której gorąco Państwa zachęcamy. Planujemy również organizację Sesji "Okrągłego Stołu", w której zaproszeni do dyskusji eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie, co czynić, by w Polsce można było starzeć się pomyślnie. Uczestnictwo w debacie potwierdzili już m.in. Senator R.P. Mieczysław Augustyn oraz Jurek Owsiak.  Do debaty zasiądą również:  Dr Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Koalicji „Na Pomoc Niesamodzielnym” oraz Profesor Michał Myśliwiec , Przewodniczący Komisji Ds. Starzenia PAN.
Kongres KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE jest unikalną platformą dyskusji specjalistów z obszaru medycyny rodzinnej, interny, geriatrii i neurologii. Od 2012 roku  integruje lekarzy wielu specjalizacji medycznych dzięki swojej interdyscyplinarności.
Rejestracja na Kongres poprzez formularz internetowy na stronie:
 Szanowni Państwo,
przekazuję artykuł Prof. Hansa Kressa.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB                
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
> zob. treść listu
Szanowni Państwo,
 
w związku z tym , iż ostatnio pojawiło się wiele pytań o numer konta i wysokość składki rocznej PTBB podaję dane wo wpłat poniżej:
.
POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA BÓLU
Bank Zachodni WBK S.A. O / Tychy
87 1090 1652 0000 0000 6400 9560
.
Składka roczna wynosi 50,- zł
.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB             
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu  informuję, iż z dniem 11.04.2014 nawiązaliśmy współpracę z Wydawnictwem Index Copernicus International Sp. z o.o. w zakresie kontynuacji wydawania czasopisma „Ból”. Redaktorem Naczelnym Czasopisma „Ból” nadal pozostaje Prof. Barbara Przewłocka, a adres Redakcji nie uległ zmianie.
Zarząd, jak i Redaktor Naczelna - Prof. Przewłocka, zwracają się z prośbą do Państwa o nadsyłanie prac oryginalnych, prac kazuistycznych, poglądowych do publikacji w czasopiśmie "Ból".
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB              
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
.

Pismo prof. Jana Dobrogowskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, do Ministra Zdrowia, zawierające poparcie dla kampanii na rzecz popularyzacji wiedzy na temat zasad skutecznej terapii bólu wśród lekarzy różnych specjalności

>> treść pisma

.
Szanowni Państwo,
przesyłam informację o możliwości uzyskania grantu finansowego na badania w dziedzinie medycyny bólu.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
>> plakat
 
Szanowni Państwo,
poniżej załączam wiadomość przypominającą o zbliżającym się terminie składania wniosków o EFIC Pain Schools i staże zagraniczne w ramach EFIC.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
 

Podstawowy program nauczania medycyny bólu
dla europejskich szkół medycznych


Zarząd PTBB na swoim posiedzeniu w dniu 12.12.12 poparł postanowienia zamieszczone w projekcie zmian Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich: 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu zdecydowanie popiera zmiany w projekcie Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.12.260) , w szczególności zmiany w paragrafie 10, odnoszące się do sposobu wydawania leków o kategorii dostępności "Rpw" i rezygnacji z obowiązujących dotychczas różowych recept z wtórnikiem.
 
Prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Prezes
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
 
Stanowisko powyższe przekazano na ręce Artura Fałka, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ oraz Grzegorza Rychwalskiego, Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w tym samym Departamencie. 

Na stronie informacyjnej Ministerstwa Zdrowia zamieszczono projekt Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich (Dz.U.12.260). - termin zgłaszania uwag upływa 13 grudnia 2012.
W uzasadnieniu do ww rozporządzenia czytamy, m. in.:

Ze względu na liczne postulaty dotyczące likwidacji koloru różowego, w tym m. in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którym charakteryzują się recepty, na których wystawiane są leki o kategorii dostępności „Rpw”. Ministerstwo Zdrowia ze względu na ich stygmatyzujący charakter postanowiło zmienić je na kolor biały. W tym celu został wprowadzony załącznik nr 7 do rozporządzenia określający wzór druku recepty na leki o kategorii dostępności „Rpw”, który zawiera jedynie oznaczenie „Rpw”. Wprowadzenie tej zmiany ma za zadanie odróżnienie recepty wystawionej na leki o tej kategorii dostępności od wzoru recepty z załącznika nr 6. Oznaczenie „Rpw” wynika również z konieczności specjalnego oznakowania takiej recepty, który to obowiązek wynika z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W projekcie zrezygnowano również z wtórników oraz druków) ścisłego zarachowania, które dotychczas zostawały u lekarza. Ministerstwo Zdrowia uznało, że w związku z tym, że zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U.06.169.1216 z późn. zm.) wystawianie recepty na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową należy odnotować w dokumentacji medycznej to dodatkowe pozostawianie wtórników oraz rozliczanie się z druków jest niepotrzebnym zabiegiem biurokratycznym.


W § 11 rozporządzenia wprowadzono zmianę dotyczącą leków zawierających substancje psychotropowe grupy III-P, IV-P oraz leki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Niniejsze leki nie muszą już być przepisywane na recepcie odpowiadającej wzorowi z załącznika nr 6 do rozporządzenia. W związku z tym, że niewielka liczba tych leków jest refundowanych, niepotrzebnym jest aby recepta zawierała unikalny numer identyfikujący. Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje z apteki na podstawie recept innych niż specjalnie oznakowane albo zapotrzebowań mogą być wydawane produkty lecznicze zawierające środki odurzające grupy II-N oraz substancje psychotropowe grup III-P i IV-P.


Pismo Prezesa PTBB do Ministerstwa Zdrowia w sprawie niezbędnych elementów badania podstawowego i innych czynności wykonywanych w trakcie porady specjalistycznej w zakresie badania bólu
Szanowny Pan
Piotr Warczyński
Dyrektor Departamentu
Organizacji Ochrony Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
 
Szanowny Panie Dyrektorze,
 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2012 roku ( MZ-OZG-078-29473-1/DM/12) przesyłam propozycje uwzględniające niezbędne elementy badania podstawowego i określenie innych czynności wykonywanych w czasie udzielania porady specjalistycznej w zakresie leczenia bólu (wraz z załącznikiem).

Z poważaniem
 
Prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Prezes
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

LIST PREZESA PTBB, PROF. JANA DOBROGOWSKIEGO DO MINISTRA ZROWIA 
zawierajacy protest PTBB w sprawie zmian drasycznie niekorzystnych dla pacjenta cierpiacego z powodu bólu nowotworowego i nienowotworowego


LIST PREZESA PTBB, PROF. JANA DOBROGOWSKIEGO DO REDAKCJI "SŁUŻBY ZDROWIA"