AKTUALNOŚCI
 
 


 
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że termin przyjmowania streszczeń prezentacji wykładowych oraz plakatów na VI Sympozjum PTBB został przedłużony do 15 lipca. Streszczenia proszę zgłaszać przez stronę czasopisma "Ból":
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska - Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM - Kraków

Konferencja naukowo-szkoleniowa

WSPÓŁCZESNE METODY PROFILAKTYKI I LECZENIA
CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW

Warszawa, 11-12 września 2015
strona organizatora   zapisz materiały konferencji
Dear All,

Last Sunday (29th March) was the deadline for applications for the Pain School in Krakow.

Since we did not reach the maximum number of applications we are happy to announce that there has been decided to prolong the deadline to 15th April for the Pain School in Krakow.

Please keep also an eye on the deadline for the Pain Schools in Klagenfurt and Montescano > 1st May

All details can be found below!

For any questions, please do not hesitate to contact the EFIC office!

 *** APPLICATION EUROPEAN PAIN FEDERATION PAIN SCHOOLS ***
Dear EFIC Councillors, Dear Chapter Presidents,
We would like to inform you that the applications for the following European Pain Federation Pain Schools can be done:
EFIC Pain School Krakow (Poland)       - 5-9 July 2015
Ø  this school is appropriate to those who are involved in pain research
EFIC Pain School Klagenfurt (Austria) - 6-11 September 2015
Ø  this school is appropriate to those  who are interested in basic pain medicine
EFIC Pain School Montescano (Italy)   - 5-8 October 2015
Ø this school is appropriate to those who are interested in clinical and instrumental neurological diagnosis of pain
 > details  
Szanowni Państwo,

W dniu 7 stycznia br odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w trakcie którego zostały podjęte istotne uchwały:
  • podjęto uchwałę o pokryciu kosztów opłaty zjazdowej na Konferencję EFIC w dniach 2-6.09.2015 w Wiedniu dla dwóch członków PTBB. Warunkiem uzyskania dofinansowania z PTBB  jest zgłoszenie pracy w formie posterowej na ww konferencję . Termin zgłaszania streszczeń prezentacji posterowych upływa w dniu 25 lutego 2015.

Termin aplikacji o dofinansowanie z PTBB upływa z dniem 30 kwietnia 2015.
  • zgodnie ze statutem PTBB członkostwo w PTBB wygasa automatycznie po dwóch latach niepłacenia składek - podjęto uchwałę, iż brak opłaconej składki za lata 2010 i 2011  powoduje wygaśnięcie członkostwa w PTBB.
Opłata członkowska za rok 2015 wynosi 50 zł.
Poniżej podaję numer konta do wpłat :
POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA BÓLU
Bank Zachodni WBK S.A. O / Tychy
87 1090 1652 0000 0000 6400 9560

Łączę pozdrowienia
Dr Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM

Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

Sprawozdanie z Zimowej Szkoły Bólu Nowotworowego ‘Winter Cancer Pain School’

Liverpool 4-7 listopad 2014


We would like to  inform you that the deadline for the EFIC Maribor Pain School – for Cancer Pain Treatment and Palliative Care is approaching.
Location               :Maribor, Slovenia
Date                    : 17-21 May 2015
Program               : see attached document
The deadline  is Monday 19 January 2015.

> EFIC Pain Schools         >EFIC Fellowschip                                         > Maribor Pain School - PROGRAM

Dear Pain Specialists
Please find below links to some meetings of interest in 2014/2015:
Best regards,
Ciaran
Mr Ciaran Wazir
On behalf of the Organising Committees
www.painandneuromodulationlondon.com
Szanowni Państwo,
w załącznikach przesyłam nowe broszury dot bólu neuropatycznego. Na razie w j. angielskim, ale będą również tłumaczone na j. polski i wówczas dostępne będą zarówno na stronie IASP, EFIC jak i PTBB.
Łącze pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
Kraków
Central Neuropathic Pain
Epidemiology of Neuropathic Pain
Paintfull HIV - Associated Sensory Neuropathy
Mechanisms of Neuropathic Pain
What Is Neuropathic Pain?
 
 
 Apel samorządu lekarskiego o skuteczne zwalczanie bólu

Ultrasound for Regional Anaesthesia
Advanced Workshop
29-30 September 2014
Web: www.paincongress.org
E-mail: ciaranwazir@gmail.com
Chairmen: Dr Andrzej Krol, Dr Luc Tielens

4th International Multidisciplinary Pain Congress
Eindhoven, The Netherlands
Web: www.paincongress.org
E-mail: ciaranwazir@gmail.com
Organising Committee: Dr Kenneth van Tilburg, Dr Teodor Goroszeniuk

2nd Joint Meeting of Argentinian & Polish Neuromodulation Societies
*Official Meeting of International Neuromodulation Society
Mendoza, Argentinia
13 October 2014
Web: www.painandneuromodulationmendoza.com
E-mail:
ciaranwazir@gmail.com
Organisers: Dr Juan Carlos Andreani, Dr Fabian Piedimonte, Dr Teodor Goroszeniuk

 
2. Międzynarodowy Kongres Medyczny
KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE
w Białymstoku
Profesor Barbara Bień, profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis, doktor Barbara Gryglewska, profesor Tomasz Guzik oraz doktor Tomasz Tomasik zapraszają do udziału w  2. Międzynarodowym Kongresie Medycznym KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE. Dwudniowe obrady odbędą się w dniach 10-11 października 2014 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
Temat przewodni Kongresu nabiera szczególnego znaczenia w dobie przyspieszonego starzenia się polskiej i europejskiej populacji. Mimo nieuchronności tego procesu pojawiają się dowody na możliwości pozytywnego modyfikowania starzenia i pomyślnego przeżycia osób najstarszych.
Program naukowy niezmiennie obfitować będzie w wystąpienia wybitnych praktyków z kraju i zagranicy gwarantując wysoki poziom naukowy spotkania. Nowością tegorocznej edycji Kongresu będzie Sesja plakatowa, do której gorąco Państwa zachęcamy. Planujemy również organizację Sesji "Okrągłego Stołu", w której zaproszeni do dyskusji eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie, co czynić, by w Polsce można było starzeć się pomyślnie. Uczestnictwo w debacie potwierdzili już m.in. Senator R.P. Mieczysław Augustyn oraz Jurek Owsiak.  Do debaty zasiądą również:  Dr Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Koalicji „Na Pomoc Niesamodzielnym” oraz Profesor Michał Myśliwiec , Przewodniczący Komisji Ds. Starzenia PAN.
Kongres KOBIETA I MĘŻCZYZNA. ZDROWE STARZENIE jest unikalną platformą dyskusji specjalistów z obszaru medycyny rodzinnej, interny, geriatrii i neurologii. Od 2012 roku  integruje lekarzy wielu specjalizacji medycznych dzięki swojej interdyscyplinarności.
Rejestracja na Kongres poprzez formularz internetowy na stronie:
 Szanowni Państwo,
przekazuję artykuł Prof. Hansa Kressa.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB                
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
> zob. treść listu
Szanowni Państwo,
 
w związku z tym , iż ostatnio pojawiło się wiele pytań o numer konta i wysokość składki rocznej PTBB podaję dane wo wpłat poniżej:
.
POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA BÓLU
Bank Zachodni WBK S.A. O / Tychy
87 1090 1652 0000 0000 6400 9560
.
Składka roczna wynosi 50,- zł
.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB             
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu  informuję, iż z dniem 11.04.2014 nawiązaliśmy współpracę z Wydawnictwem Index Copernicus International Sp. z o.o. w zakresie kontynuacji wydawania czasopisma „Ból”. Redaktorem Naczelnym Czasopisma „Ból” nadal pozostaje Prof. Barbara Przewłocka, a adres Redakcji nie uległ zmianie.
Zarząd, jak i Redaktor Naczelna - Prof. Przewłocka, zwracają się z prośbą do Państwa o nadsyłanie prac oryginalnych, prac kazuistycznych, poglądowych do publikacji w czasopiśmie "Ból".
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB              
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
.

Pismo prof. Jana Dobrogowskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, do Ministra Zdrowia, zawierające poparcie dla kampanii na rzecz popularyzacji wiedzy na temat zasad skutecznej terapii bólu wśród lekarzy różnych specjalności

>> treść pisma

.
Szanowni Państwo,
przesyłam informację o możliwości uzyskania grantu finansowego na badania w dziedzinie medycyny bólu.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
>> plakat
 
Szanowni Państwo,
poniżej załączam wiadomość przypominającą o zbliżającym się terminie składania wniosków o EFIC Pain Schools i staże zagraniczne w ramach EFIC.
Łączę pozdrowienia
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Sekretarz PTBB
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
 

Podstawowy program nauczania medycyny bólu
dla europejskich szkół medycznych


Zarząd PTBB na swoim posiedzeniu w dniu 12.12.12 poparł postanowienia zamieszczone w projekcie zmian Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich: 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu zdecydowanie popiera zmiany w projekcie Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.12.260) , w szczególności zmiany w paragrafie 10, odnoszące się do sposobu wydawania leków o kategorii dostępności "Rpw" i rezygnacji z obowiązujących dotychczas różowych recept z wtórnikiem.
 
Prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Prezes
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
 
Stanowisko powyższe przekazano na ręce Artura Fałka, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ oraz Grzegorza Rychwalskiego, Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego w tym samym Departamencie. 

Na stronie informacyjnej Ministerstwa Zdrowia zamieszczono projekt Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich (Dz.U.12.260). - termin zgłaszania uwag upływa 13 grudnia 2012.
W uzasadnieniu do ww rozporządzenia czytamy, m. in.:

Ze względu na liczne postulaty dotyczące likwidacji koloru różowego, w tym m. in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którym charakteryzują się recepty, na których wystawiane są leki o kategorii dostępności „Rpw”. Ministerstwo Zdrowia ze względu na ich stygmatyzujący charakter postanowiło zmienić je na kolor biały. W tym celu został wprowadzony załącznik nr 7 do rozporządzenia określający wzór druku recepty na leki o kategorii dostępności „Rpw”, który zawiera jedynie oznaczenie „Rpw”. Wprowadzenie tej zmiany ma za zadanie odróżnienie recepty wystawionej na leki o tej kategorii dostępności od wzoru recepty z załącznika nr 6. Oznaczenie „Rpw” wynika również z konieczności specjalnego oznakowania takiej recepty, który to obowiązek wynika z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W projekcie zrezygnowano również z wtórników oraz druków) ścisłego zarachowania, które dotychczas zostawały u lekarza. Ministerstwo Zdrowia uznało, że w związku z tym, że zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U.06.169.1216 z późn. zm.) wystawianie recepty na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową należy odnotować w dokumentacji medycznej to dodatkowe pozostawianie wtórników oraz rozliczanie się z druków jest niepotrzebnym zabiegiem biurokratycznym.


W § 11 rozporządzenia wprowadzono zmianę dotyczącą leków zawierających substancje psychotropowe grupy III-P, IV-P oraz leki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Niniejsze leki nie muszą już być przepisywane na recepcie odpowiadającej wzorowi z załącznika nr 6 do rozporządzenia. W związku z tym, że niewielka liczba tych leków jest refundowanych, niepotrzebnym jest aby recepta zawierała unikalny numer identyfikujący. Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje z apteki na podstawie recept innych niż specjalnie oznakowane albo zapotrzebowań mogą być wydawane produkty lecznicze zawierające środki odurzające grupy II-N oraz substancje psychotropowe grup III-P i IV-P.


Pismo Prezesa PTBB do Ministerstwa Zdrowia w sprawie niezbędnych elementów badania podstawowego i innych czynności wykonywanych w trakcie porady specjalistycznej w zakresie badania bólu
Szanowny Pan
Piotr Warczyński
Dyrektor Departamentu
Organizacji Ochrony Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
 
Szanowny Panie Dyrektorze,
 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2012 roku ( MZ-OZG-078-29473-1/DM/12) przesyłam propozycje uwzględniające niezbędne elementy badania podstawowego i określenie innych czynności wykonywanych w czasie udzielania porady specjalistycznej w zakresie leczenia bólu (wraz z załącznikiem).

Z poważaniem
 
Prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Prezes
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

LIST PREZESA PTBB, PROF. JANA DOBROGOWSKIEGO DO MINISTRA ZROWIA 
zawierajacy protest PTBB w sprawie zmian drasycznie niekorzystnych dla pacjenta cierpiacego z powodu bólu nowotworowego i nienowotworowego


LIST PREZESA PTBB, PROF. JANA DOBROGOWSKIEGO DO REDAKCJI "SŁUŻBY ZDROWIA"